Bedrijfsopvolgingsregeling enerzijds te streng, anderzijds kan het ook soberder

Er is politiek veel te doen over de bedrijfsopvolgingsregeling, deze regeling biedt onder meer belastingvoordelen voor de bedrijfsopvolger die een onderneming geschonken krijgt of erft. Professionals die ermee werken vinden dat er heel wat aan de bedrijfsopvolgingsregeling geschaafd kan worden. Dit blijkt uit het onderzoek van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen, samen met enkele onderzoekers die werkzaam zijn bij Deloitte.

Bijna de helft van de ondervraagde professionals (47%) vindt dat de regeling in zijn algemeen beperkt moet worden. Een ander belangrijk deel (35%) wil de regeling onveranderd houden terwijl slechts 10% voor uitbreiding is. “Een aantal onderdelen van de bedrijfsopvolgingsregeling kunnen volgens professionals soberder. Maar op een aantal punten is de bedrijfsopvolgingsregeling te streng,” zegt Lucienne van der Geld, een van de onderzoekers (Netwerk Notarissen en Radboud Universiteit). “Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat er verschillende punten zijn waarmee de wetgever aan de slag kan gaan om de bedrijfsopvolgingsregeling te moderniseren.”

Nuances

In het onderzoek is de deelnemers gevraagd wat zij van verschillende onderdelen van de bedrijfsopvolgingsregeling vinden. In bepaalde gevallen zou de regeling volgens de ondervraagden niet van toepassing moeten zijn, bijvoorbeeld als er voldoende cash in de erfenis zit (52% van de ondervraagden). Een deel van deze groep respondenten zou dit willen laten afhangen van eenvoudig hanteerbare maatstaven.

“Uit het onderzoek blijkt een genuanceerde kijk door professionals op deze faciliteiten voor de bedrijfsopvolging,” zegt Freek Schols van de Radboud Universiteit. “In deze nuances ligt een basis voor een duurzaam maatschappelijk gedragen bedrijfsopvolgingsregeling besloten.” Zijn collega Chris Dijkstra benadrukt dat de voorgestelde aanpassingen in de regeling deze ook makkelijker uitvoerbaar maakt. Iets waar vriend en vijand van de BOR nu al naar uitkijken.

Oneigenlijk gebruik

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling eenvoudiger en eerlijker maken. “Uit het rapport blijkt dat het daadwerkelijk eerlijker, eenvoudiger en robuuster kan,” aldus Rudolf Janssen die verbonden is aan de Radboud Universiteit en Deloitte.

Ook wil het kabinet oneigenlijk gebruik tegengaan. Nu is het bijvoorbeeld mogelijk dat binnen één familie per generatie meerdere keren voor dezelfde onderneming de bedrijfsopvolgingsregeling kan gelden. Drie kwart van de respondenten is van mening dat de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting hierop moet worden aangepast. Dit sluit aan bij de motie van Kamerlid Omtzigt die hij 10 november 2021 indiende.

Bedrijfsopvolgingsregeling enerzijds te streng, anderzijds kan het ook soberder

verder in het nieuws

In de Margriet: Hoe voorkom ik dat vaders geld en spullen naar zijn jonge vrouw gaan?
3 juni 2024nieuws

In de Margriet: Hoe voorkom ik dat vaders geld en spullen naar zijn jonge vrouw gaan?

In de Margriet geven drie experts op het gebied van erfrecht advies aan lezers.  Deze week geeft Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen, antwoord op de vraag: Hoe...

lees verder >
Deze week in EW magazine: het levenstestament
17 mei 2024nieuws

Deze week in EW magazine: het levenstestament

EW Magazine (voorheen Elseviers Weekblad)  besteedt deze week aandacht aan het levenstestament. Aan het artikel 'Bij leven en minder welzijn' werkte Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen mee.  In...

lees verder >
In de Margriet: hoe voorkom je ruzie om de erfenis?
7 mei 2024nieuws

In de Margriet: hoe voorkom je ruzie om de erfenis?

De afwikkeling van een erfenis kan tot hoog oplopende emoties en zelfs familieruzies leiden. In de Margriet vertellen drie experts op het gebied van erfrecht over een kwestie die hen...

lees verder >
direct notariële hulp